You are here: CONFECTIONERY AND BEER AND DRINKS

BÁNH KẸO, BIA & THỨC UỐNG


Urc Vietnam Co.,Ltd

EmailInPDF.

Vietnamese Title: Công Ty TNHH URC Việt Nam

English Title: Urc Vietnam Co.,Ltd

Address: 26 Str., 6 Vsip, Binh Hoa Hamlet, Thuan An Dist.,

Province: Binh Duong

Director: URC ASEAN BRANDS Company

Tel: 3767010

Fax: 3767025

Main Business: CONFECTIONERY AND BEER AND DRINKS

Business: Manufacturing confectionary

Liwayway Food Industry Co.,Ltd

EmailInPDF.

Vietnamese Title: Cty TNHH công nghiệp thực phẩm Liwayway(VN)

English Title: Liwayway Food Industry Co.,Ltd

Address: 14 Str., 5, Vsip IZ., Binh Hoa Hamlet, Thuan An Dist.,

Province: Binh Duong

Director: Oszen Chan

Tel: 8420220

Fax: 8111002

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Main Business: CONFECTIONERY AND BEER AND DRINKS

Business: Manufacturing confectionery

Thuan Phong Co.,Ltd

EmailInPDF.

Vietnamese Title: Cty TNHH Thuận Phong

English Title: Thuan Phong Co.,Ltd

Address: 7/126 A, Tan Hiep Ward, Bien Hoa City,

Province: Dong Nai

Director: Nguyễn Công Minh

Tel: 3894900

Fax: 3894186

Main Business: CONFECTIONERY AND BEER AND DRINKS

Business: Trade of confectionary

Eu Beer Trading And Manufacturing Co.,Ltd

EmailInPDF.

Vietnamese Title: Cty TNHH sản xuất và thương mại bia EU

English Title: Eu Beer Trading And Manufacturing Co.,Ltd

Address: Hau Can IZ., Long Binh Ward, Bien Hoa City,

Province: Dong Nai

Director: Phạm Anh Tú

Tel: 3993612

Fax: 061-3993611

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Main Business: CONFECTIONERY AND BEER AND DRINKS

Business: Trade of soft drink

Tan Phat Pte.

EmailInPDF.

Vietnamese Title: DNTN Thương Mại Tấn Phát

English Title: Tan Phat Pte.

Address: 10/7 Area 1, Tam Hoa Ward, Bien Hoa City,

Province: Dong Nai

Director: Trần Tấn Phát

Tel: 3813775

Fax: 3399812

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Main Business: CONFECTIONERY AND BEER AND DRINKS

Business: Trade of beer, soft drink

Trang 34 trong tổng số 37 trang