You are here: GARMENT United Sweethearts Vietnam Garment Co.,Ltd

United Sweethearts Vietnam Garment Co.,Ltd

EmailInPDF.

Vietnamese Title: Công ty TNHH May Mặc United Sweethearts Việt Nam

English Title: United Sweethearts Vietnam Garment Co.,Ltd

Address: Str., 10, Nhon Trach IZ., Phuoc Thien Hamlet, Nhon Trach Dist.,

Province: Dong Nai

Director: TANG CHONG CHIN

Tel: 3549677, 0613.560.70

Fax: 3549599, 0613.567.76

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Main Business: GARMENT