You are here: DU LỊCH, THỂ THAO & KHÁCH SẠN Suoi Hai Cam Linh Ba Vi Ha Tay Fishery And Tourist Service Co

Suoi Hai Cam Linh Ba Vi Ha Tay Fishery And Tourist Service Co

EmailInPDF.

Vietnamese Name: Cty thuỷ sản và dịch vụ du lịch Suối Hai Cẩm Lĩnh Ba Vì Hà Tâyalt

English Name: Suoi Hai Cam Linh Ba Vi Ha Tay Fishery And Tourist Service Co.

C.E.O: Chu Huy Thung

Address: Cẩm Lĩnh Hamlet, Ba Vì Dist.

City/Province: Ha Noi

Company type: S.O.C

Telephone: 4-33863213

Main activity: Aquaculture and fishing. Hotel business and tourist services


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: